Nya texter
Ettore Sottsass
Eric Owen Moss

Information
Calimero
kontakta oss
contact us

Texts in English

Startsidan

Arkitektur
debatt-teori
porträtt
objekt

Design
debatt-teori
porträtt
objekt

Kultur och resor

Urbanism

Artikelarkiv


Byggfusk

Av Leo Gullbring
Moderna Moderna Muséet flyttar omkring mellan tillfälliga lokaler och Arkitekturmuséet tar över Skeppsholmskyrkan. Mögelskandalerna i Stockholm är de mest uppmärksammade exemplen på en byggbransch i kris.


  

— Vi kan inte tvärsäkert säga att det beror på byggfusk eller slarv. Men möglet är en skitsak. Det finns endast på ett ställe i Arkitekturmuséets källare. Men visst är det ett misslyckande för branschen att vi måste stänga i två års tid. Och personalen har mått dåligt. Arbetsmiljön har blivit lidande av felaktigt utförda dräneringar och av att man limmat linoleummattor direkt på fuktiga betonggolv med toxinemissioner till följd.

Fastighetsverkets projektledare Peter Ohrstedt är förvånad över hur en mängd smärre konstruktionsfel kan leda till så stora konsekvenser. Men hans försök att tona ned skandalen rimmar illa med personalens vittnesmål. Och medan konsulter och Fastighetsverket stämmer varandra för miljonbelopp, bär de som ändå måste arbeta i de gamla lokalerna skyddsdräkter med kolfilter.

En bransch i kris, eller beklagliga misstag? Trots Arkitekturår, Regeringens handlingsprogram för arkitektur och ett allt större intresse för bra boendemiljö är Moderna bara ett i raden. Hammarby Sjöstad, Bo01, Hallandsåsen, kartellverksamhet och havererade brokonstruktioner talar sitt tydliga språk. Vad säger arkitekterna, de som en gång i tiden var garanterna för kvalitet i byggandet?

— Byggnadsbranschen är världens mest konservativa bransch, hävdar Anders Bergkrantz. Idag är det bara penningen som talar. Arkitekternas del av byggkostnaden är oftast en ynka procent. Kvalitetsproblemen hänger ihop med kvartalsekonomin där aktieägarna ropar på ständigt högre vinster. Hantverksskicklighet har blivit en bristvara. Och de här äggskalsväggarna vi bygger idag, med tunnputs direkt på isolering, är en tickande miljöbomb.

Trots att vi idag vill ha högre kvalitet i vårt boende har de som ska borga för kvaliteten knappt något inflytande. Det är ungefär som när producenternna, inte regissörerna, bestämde över manus, rollbesättning och klippning i filmindustrin. Samtidigt har makten efter fastighetskrisen förskjutits från beställande byggherrar till ett fåtal stora byggentreprenörer.

— Vi har valt en annan väg, fortsätter Anders och visar ett radhusprojekt i Björkhagen utanför Stockholm. Här har jag och min kollega Lasse Vretblad byggt i egen regi och tagit hela den ekonomiska risken. Istället för att vara utestängda från byggarbetsplatsen, har vi hela tiden funnits på plats och kunnat gå i god för kvaliteten.

Anders, vice ordförande i SAR, är ett undantag. Danska arkitekter verksamma i Sverige vittnar om hur deras svenska kollegor accepterat en underordnad roll av estetiska konsulter som i postmodern anda inte ska bekymra sig om annat än fasaderna. Själva är de vana att ta långtgående kvalitetsansvar och även stå för byggledning. Och Kjell Forshed, känd för sina bostäder på Stumholmen i Karlskrona, tvivlar på att svenska arkitekter är vuxna att återvinna den heder som förlorades under miljonprogrammet, då arkitekten reducerades till en konsult bland andra.

— Miljonprogrammet var inte endast en tid för stora sociala experiment och prov med nya material, som till stor del fick katastrofala konsekvenser. Vi förlorade också det finmaskiga nätverk som tidigare band samman alla inblandade i byggprocessen. Storleken på beställare och byggare växte och därmed försvann det personliga ansvar som fortfarande finns kvar i Danmark.

— Kvalitetsproblemen är en byggplatsfråga. Visst kan man göra bra ritningar, men det blir alltid problem som måste rättas till på plats. Vi måste tillbaka till bygget!

Det är framförallt de stora byggentreprenörerna som pekas ut i direktiven till den av Regeringen tillsatta byggkommissionen som ska undersöka ’slarv, byggfusk och olagliga (!) karteller’. Och när Skanskas projektledare jagar kostnader i varje led och får provision efter hur mycket de sparar, är det uteslutande krassa ekonomiska kalkyler och inte kvalitetskrav som styr byggandet. Det borde vara en självklarhet att inte sätta upp isolering förrän huset är tätt. Ändå var det detta som drabbade Hammarby Sjöstad med mögel i femtiotalet lägenheter.

— Vi har under flera år satt de etiska reglerna hög på vår agenda, förklarar Anders Elfner, VD för Skanska Sverige. Ändå kan en historia som den här golvkartellen i Stockholm inträffa. Men i en organisation med 15000 anställda är det omöjligt att garantera att enskilda individer inte begår olagliga handlingar.

Trots att SAR ironiskt nog gav Gert Wingårdhs Kajplats 01 på Bo01 sitt Bostadspris i fjol, för ’arkitekturkvaliteter i hela skalan, från stadsbyggnad till detaljer och material’, måste taket läggas om och hela innergården grävas upp. Och om Skanska i problematiska broprojekt kan skylla ifrån sig på komplicerade konstruktioner, har Anders Elfner i Malmö respektive Hammarby inga ursäkter. Enligt Gert ligger byggbranschens kris i att man inte längre vårdar hantverkstraditionen och att profitintressen tagit över i alla led, från byggjobbare på beting till arbetsledare på ackord.

— När jag håller nollföreläsning på Chalmers ger jag alla elever ett glas med vatten. Sedan ber jag alla hålla det ovanför huvudet och vända på det. Vattnets väg ner under T-shirten, hur det tränger in i kallingarna - detta är vad arkitektur handlar om, men som vi inte längre har i ryggmärgen!

— Idag finns det två vägar att gå. Antingen tillbaks till en primitiv teknik som vi vet håller, men som inte rymmer nya arkitektoniska uttryck och kvalitet. Eller så får vi acceptera en högre kostnad för att hantverkarna ska kunna utföra ett gott arbete och för att arbetsledarna ska hinna planera.

Frågan är förstås om någon ska förmå byggherrar och entreprenörer att ta sitt ansvar. Peter Ohrstedt lovar dock att det nya Världskulturmuséet ska slippa Modernas öde.

— Det gäller att ha både hängslen och livrem och hålla i brallorna samtidigt! Vi har extrem koll på fuktproblematiken. Vi har en särskild kontrollant som ska granska både projekterings- och produktionsskede utifrån våra erfarenheter av Moderna.

Publicerad i GP 02

UPP   

2002 Calimero