Nya texter
Ettore Sottsass
Eric Owen Moss

Information
Calimero
kontakta oss
contact us

Texts in English

Startsidan

Arkitektur
debatt-teori
porträtt
objekt

Design
debatt-teori
porträtt
objekt

Kultur och resor

Urbanism

Artikelarkiv


Neil Denari
Arkitektur utan början och slut


Av Leo Gullbring
Går det idag egentligen att dra någon gräns mellan hus- och inredningsarkitektur? Är det inte snarare så att den modernistiska arkitekturens sublimering av byggnader är historia, Frank Gehrys skulpturala excesser till trots? Los Angeles-baserade Neil Denari ser jaktplanet Stealth som en lika giltig inspiration som Schindler.


With kind permission by Neil Denari

Neil Denari har under några år lett SciArc, Los Angeles ansedda arkitektskola. Hans verk är få, L.A. Eyeworks nya butik är något av ett undantag. Men hans försök att förena vår tids teknik och medier med arkitektur har tjänat som inspiration för många. Neil är besvärad av arkitekturens oförmåga att ligga i frontlinjen och på allvar artikulera vår verklighet. Arkitekturen måste anta samtidens utmaningar, och det innebär inte endast att den ska hamna i rampljuset, den ska också bli mer användbart funktionell.

-Arkitektur har länge handlat om att skydda människan från vädrets makter. Men att den yttre och inre arkitekturen är skild åt är ett problem. Istället för att anamma den modernistiska synen om att göra insidan till utsidan genom användandet av glas och öppna planlösningar, är jag mer intresserad av hur man kan utsträcka byggnaders möjliga användande. Än så länge är det dock bara konceptskisser. Men mitt mål är att göra byggnader som är mer än bara skydd, där det yttre och inre förenas i ett uttryck.

Samma tankegångar om att förena och integrera känns igen i den Nya Ekonomin. För Neil Denari är utmaningen att integrera arkitektur, kommunikation och möblemang i en enhet, något som också innebär att ifrågasätta gränserna mellan arbete, boende, mellan det infrastrukturen och det kommersiella. Lika mycket handlar det om att på allvar fråga sig hur de nya virtuella medierna påverkar våra livsmönster. I hans dataskisser formar skapar teknik och medier nya topografiska former. Att just grafisk design och arkitektur kan befrukta varandra är visserligen inget nytt, Neil hänvisar bl a till Rudolf Schindlers första hus i Los Angeles, och den legendariska Bata-affären i Prag.

- Men aldrig tidigare har möjligheterna varit så stora som nu! Och vad det egentligen handlar om är att ge sig i lag med de enorma möjligheter som öppnas med nya, ännu ej av arkitekturen kodade kulturmönster.

Neil har långt ifrån svaret på hur arkitektur och andra medier ska mötas. Men att vi idag står med ena benet i en fysisk och med det andra i en virtuell värld är knappast något vi kan ignorera. Frågan hur vi integrerar dessa två världar till något nytt har diskuterats alltsedan Archigram, Coop Himmelb(l)au, Kenzo Tange, Toyo Ito och andra djupdök i arkitekturens dynamik och plötsliga omedelbarhet på sextiotalet. Tillsammans med Gregg Lynn, Neil Spiller och Marcus Novak försöker Neil sätta fingret på den arkitektur som tar vid efter modernismen. (läs i Nordisk Interiör 1/01 om Marcus Novak resp i 1/99 om Neil Spiller).

-Om det är något jag lärt av Gilles Deleuze så är det att allt handlar om rörelse och rörelseriktningar, det statiska är ointressant. Vad vi söker efter är den ultimata formen av flexibilitet, den ultimata formen av det icke-statiska.

Dessa tankar är inte särskilt onaturliga för Neil. Han är uppvuxen i Texas, i vad som kallas för Metroplex, området mellan Dallas och Fort Worth, med en far som var ingenjör i flygindustrin. Och Neil nämner jaktplanet Stealth som en given inspirationskälla.

-Stealth innebär ett helt nytt sätt att tänka. Planet är gjort av nya material. Planet kan bli osynligt. Tänk om vi kunde få ett lika radikalt paradigmskifte i arkitekturen: så att den sparar energi, att den blir billigare att bygga, att den serieproduceras. Visst har vi funderat på de här frågorna i åratal, men ännu har vi inte lyckats med någonting.


Publicerad i Nordisk Interiör nr 5/01

UPP   Tillbaka

2002 Calimero